Truck GPS Navigation & Maps

JKP spol., s.r.o.

 • Category: Navigation
 • Release Date:
 • Current Version: 5.0.130
 • Adult Rating: 4+
 • File Size: 89.03 MB
 • Developer: JKP spol., s.r.o.
 • Compatibility: IOS 6.0 or later.
App Ranking: 3
3
From 28 Ratings

Truck GPS Navigation & Maps App Description & Overview

(scroll down for english description) Všestranná a uživatelsky přívětivá GPS navigace pro řidiče kamionů. Truck GPS Navigation je navigační systém určený speciálně pro řidiče nákladních vozidel, který poskytuje bezpečné a spolehlivé směrování na silnicích. Řidiči kamionů vědí, že výběr špatné cesty vede k plýtvání paliva, zbytečným kilometrům navíc, ztrátě času a peněz a v některých případech i k ohrožení života. Na rozdíl od standardních navigačních systémů pro osobní automobily, Truck GPS Navigation vždy nalezne efektivní cestu založenou na informacích o profilu vozidla, směrových parametrech a typu zatížení včetně nebezpečných látek. Řidič si může vybrat konfiguraci profilu založenou na délce, výšce, šířce a váze nákladního vozidla, maximální hmotnosti na nápravu, a jestli převáží nějaké nebezpečné látky. Mapy v aplikaci jsou offline, což znamená, že jsou uloženy přímo v zařízení pro použití bez nutnosti připojení k internetu. Zároveň lze jak mapy, tak samotnou aplikaci jednoduše aktualizovat zcela zdarma! VYZKOUŠEJTE SI APLIKACI ZDARMA! Představujeme novou verzi mobilní aplikace Truck GPS Navigation určené pro řidiče nákladních vozidel. Díky Truck GPS Navigation získá váš smartphone či tablet stejné vlastnosti, jako plnohodnotný navigační systém. Vedle funkcí, které mají u našich uživatelů kladný ohlas – např. možnost použití navigace bez připojení k internetu, bezplatná aktualizace map i samotné aplikace či příjemné uživatelské rozhraní – vznikla řada funkcí nových: • Možnost přepnutí vzhledu menu ze seznamu na dlaždice. • Boční menu aplikace lze během navigování schovat. • Redesign grafiky v aplikaci: ▪ Pro lepší zobrazení jsme k ikoně autíčka přidali i stínování. ▪ Vzhled vyskakovacích oken ▪ Nové ikony ve spodní části navigační obrazovky. ▪ Změna vzhledu ikon POI & Oblíbených. ▪ Změna vzhledu značek ohlašujících událost v dopravě. ▪ Změna značek omezení rychlosti. --- The world's most versatile and user-friendly GPS navigation for truck drivers. Truck GPS Navigation is a truck-specific navigation system designed to provide safe and reliable routing on truck-legal roads. Truck drivers know that choosing the wrong route leads to wasted fuel, out-of-route kilometers, lost time and money and in some cases also safety issues. Unlike standard car navigation systems, Truck GPS Navigation calculates efficient routes based on the vehicle profile information, routing parameters and load type, including hazardous materials. The driver can choose a profile configuration based on length, height, width, weight, max. axle load, and whether he is carrying hazardous goods. The maps are on-board, which means they are stored directly on the device for offline use. At the same time both the maps and the application can be easily updated free of charge. TRY OUT THE APP FOR FREE! We have launched the new version of the Truck GPS Navigation mobile application designed especially for truck drivers. Thanks to Truck GPS Navigation will your phone or tablet gain the same qualities as a fully-fledged navigation system. Next to the functions, which have been positively rated by the users – for example on-board maps for offline use, free maps and app updates or the user-friendly interface – you can be prepared for a set of brand new effective functions: • Possibility of switching the appearance of the menu from list to tiles. • Possibility to hide the lateral menu during navigation. • Redesign of graphics in the application: ▪ For better visibility we have added shading to the icon of the car in the navigation. ▪ New icons on the panel in the bottom part of the navigation screen. ▪ New POI & Favorites icons. ▪ New graphics for signs announcing traffic incidents. ▪ New icons for Speed Restrictions. --- WARNING Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life in your mobile device. Location data may be inaccurate.
Introducing HUD - "Head Up Display" Adding Feedback button (Menu - Settings - About - Feedback) Series of bug fixes --- Nová funkce HUD - "Head Up Display" Přidán kontakt na technickou podporu (Menu - O aplikaci - Zpětná vazba) Opravy chyb

Truck GPS Navigation & Maps App Tips & Tricks


Truck GPS Navigation & Maps Screenshots

Truck GPS Navigation & Maps app imageTruck GPS Navigation & Maps app imageTruck GPS Navigation & Maps app imageTruck GPS Navigation & Maps app imageTruck GPS Navigation & Maps app image

Truck GPS Navigation & Maps Video

Truck GPS Navigation & Maps Comments


Truck GPS Navigation & Maps Reviews

 • Don't

  By Skinny Ant®
  1
  Useless app totally useless!!
 • Please

  By (Look)
  1
  Buy a truck gps my phone gps almost got me killed no joke
 • Not Happy

  By Dboi804
  1
  I need a full refund , this is not a truckers gps !
 • Rate

  By Junco132
  5
  Excellent
 • Need a map to setup a address.

  By Alejandrodamabianchi69
  1
  This poor app can't help much. Try to setup a address like 141-25 northern Blvd Queens New York. And this stupid app ask for corner? I dont now idiot!! Why are you thinking i paid $60 dolars????. NO POSIBLE SETUP A ADDRESS.
 • Great

  By Tiki_86
  5
  Good to go
 • O

  By Sterling player
  1
  Absolute garbage! Does nothing
 • Bad

  By Hilli19
  1
  It don't change language !
 • Smh

  By Socaman69
  1
  Your last update does not allow me to enter building numbers!!! What's going on?
 • CDL b

  By DariusXXXX
  4
  Works good in Boston, Ma area
 • Don't work!

  By Skinnedkon
  1
  Garbage useless don't load anything on my end.
 • ITS SENDING ME THRU LOW BRIDGES

  By BORICUANY23
  3
  This app works alright for 60$,but the problem that I'm having its that it's sending me thru low bridges,after I put the height and width on the settings SUPPOSEDLY ITS A TRUCK GPS!!!!!!SO THIS MUST B FIX

keyboard_arrow_up