Fsend App Reviews

Fsend [Utilities] App Description & Overview

What is fsend app? - Giải pháp chuyển tập tin dung lượng lớn đến 20GB qua email thật dễ dàng.

- Fsend.vn là dịch vụ chuyển tập tin dung lượng lớn miễn phí thông qua email đầu tiên tại Việt Nam với tốc độ truyền tải cao và an toàn.
• Là giải pháp chuyển tập tin dung lượng lớn cho khách hàng, bạn bè, gia đình.
• Dễ sử dụng và tiện lợi như email thông thường.
• Tiện lợi, nhanh chóng, hiệu quả.

- Ưu điểm:
Chỉ với 1 lần gửi:
• Cho phép người dùng gửi những tập tin lớn đến 20GB (tối đa 5GB/tập tin)
• Cho phép đính kèm đến 20 tập tin.
• Gửi đến 20 địa chỉ email người nhận.
• Thời gian lưu trữ 7 ngày.

- Fsend.vn liên tục cập nhật những tính năng mới, không ngừng mang đến những trải nghiệm tuyệt vời và hữu ích cho người dùng.


Địa chỉ website: http://fsend.vn
Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/Fsend.vn
Fsend Team

Do you love Fsend app? Please share your friends!

Fsend App Tips, Tricks, Cheats and Rules

What do you think Fsend app? Can you share your thoughts and app experiences with other peoples?

Please wait! Facebook comments loading...

How to contact Fsend (FPT Telecom)?
Find this site the customer service details of Fsend. Besides contact details, the page also offers a brief overview of the digital toy company. https://appsupports.co/1034778901/fsend/contact

Fsend Customer Service, Editor Notes:

Fsend Version 1.1.102 October 2015

Apple đã cập nhật ứng dụng này để có thể hiển thị biểu tượng của ứng dụng Apple Watch. Hot fix: - Bổ sung thêm tính năng tự động lấy link từ trình duyệt web. - Sửa một số lỗi quan trọng..

Fsend Comments & Reviews 2022

Fsend 1.1.1 Screenshots & Images

Fsend iphone, ipad, apple watch and apple tv screenshot images, pictures.

Fsend iphone images
Fsend iphone images
Fsend iphone images
Fsend iphone images

Fsend (Version 1.1.1) Install & Download

The applications Fsend was published in the category Utilities on 2015-09-09 and was developed by FPT Telecom [Developer ID: 843090670]. This application file size is 5.49 MB. Fsend - Utilities app posted on 2015-10-02 current version is 1.1.1 and works well on IOS 7.0 and high versions. Google Play ID: rad.ftel.Fsend