Truck GPS Navigation & Maps

(scroll down for english description)

Všestranná a uživatelsky přívětivá GPS navigace pro řidiče kamionů.

Truck GPS Navigation je navigační systém určený speciálně pro řidiče nákladních vozidel, který poskytuje bezpečné a spolehlivé směrování na silnicích.
Řidiči kamionů vědí, že výběr špatné cesty vede k plýtvání paliva, zbytečným kilometrům navíc, ztrátě času a peněz a v některých případech i k ohrožení života.

Na rozdíl od standardních navigačních systémů pro osobní automobily, Truck GPS Navigation vždy nalezne efektivní cestu založenou na informacích o profilu vozidla, směrových parametrech a typu zatížení včetně nebezpečných látek.

Řidič si může vybrat konfiguraci profilu založenou na délce, výšce, šířce a váze nákladního vozidla, maximální hmotnosti na nápravu, a jestli převáží nějaké nebezpečné látky.

Mapy v aplikaci jsou offline, což znamená, že jsou uloženy přímo v zařízení pro použití bez nutnosti připojení k internetu. Zároveň lze jak mapy, tak samotnou aplikaci jednoduše aktualizovat zcela zdarma!

VYZKOUŠEJTE SI APLIKACI ZDARMA!

Představujeme novou verzi mobilní aplikace Truck GPS Navigation určené pro řidiče nákladních vozidel. Díky Truck GPS Navigation získá váš smartphone či tablet stejné vlastnosti, jako plnohodnotný navigační systém.

Vedle funkcí, které mají u našich uživatelů kladný ohlas – např. možnost použití navigace bez připojení k internetu, bezplatná aktualizace map i samotné aplikace či příjemné uživatelské rozhraní – vznikla řada funkcí nových:

• Možnost přepnutí vzhledu menu ze seznamu na dlaždice.
• Boční menu aplikace lze během navigování schovat.
• Redesign grafiky v aplikaci:
▪ Pro lepší zobrazení jsme k ikoně autíčka přidali i stínování.
▪ Vzhled vyskakovacích oken
▪ Nové ikony ve spodní části navigační obrazovky.
▪ Změna vzhledu ikon POI & Oblíbených.
▪ Změna vzhledu značek ohlašujících událost v dopravě.
▪ Změna značek omezení rychlosti.

---

The world's most versatile and user-friendly GPS navigation for truck drivers.

Truck GPS Navigation is a truck-specific navigation system designed to provide safe and reliable routing on truck-legal roads.
Truck drivers know that choosing the wrong route leads to wasted fuel, out-of-route kilometers, lost time and money and in some cases also safety issues.

Unlike standard car navigation systems, Truck GPS Navigation calculates efficient routes based on the vehicle profile information, routing parameters and load type, including hazardous materials.
The driver can choose a profile configuration based on length, height, width, weight, max. axle load, and whether he is carrying hazardous goods.

The maps are on-board, which means they are stored directly on the device for offline use. At the same time both the maps and the application can be easily updated free of charge.

TRY OUT THE APP FOR FREE!

We have launched the new version of the Truck GPS Navigation mobile application designed especially for truck drivers. Thanks to Truck GPS Navigation will your phone or tablet gain the same qualities as a fully-fledged navigation system.
Next to the functions, which have been positively rated by the users – for example on-board maps for offline use, free maps and app updates or the user-friendly interface – you can be prepared for a set of brand new effective functions:
• Possibility of switching the appearance of the menu from list to tiles.
• Possibility to hide the lateral menu during navigation.
• Redesign of graphics in the application:
▪ For better visibility we have added shading to the icon of the car in the navigation.
▪ New icons on the panel in the bottom part of the navigation screen.
▪ New POI & Favorites icons.
▪ New graphics for signs announcing traffic incidents.
▪ New icons for Speed Restrictions.

---
WARNING
Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life in your mobile device. Location data may be inaccurate.

Truck GPS Navigation & Maps App Description & Overview

The applications Truck GPS Navigation & Maps was published in the category Navigation on 2015-03-26 and was developed by JKP spol., s.r.o.. The file size is 89.00 MB. The current version is 5.0.336 and works well on 6.0 and high ios versions.

* Updated Bluetooth audio support on iOS 10
* Added Croatian localization
* Bugfixes

Truck GPS Navigation & Maps App Tips & Tricks

Truck GPS Navigation & Maps Reviews

Danny46310

No!No!No!  Danny46310  1 star

BadApp, BadDownloads, BadRouting! Dont download!

rbw69

-5 stars  rbw69  1 star

Bad customer service ,Bad maps ,sends you to roads that your not allowed,truck routes are out of date and lifetime license for maps only lets you use it 5 times, so if you have to reset your phone again you use 1 ,when you get a new phone you use 1,and so on, next thing you know you have to pay for another license, that's funny it's not actually a lifetime license is it?

Makin Money Marc

Horrible app  Makin Money Marc  1 star

Tried to take me right over a very questionable 20 ton bridge with my gross weight being at 80,000. Luckily I know the area. IT FAILS THE TEST. Do not waste your time installing this app.

RosenieW

It's horrible  RosenieW  1 star

It's a mess. I need to uninstall it. I wasted so much time on it and I got nowhere it refused to take the address. its Very temperamental. How do you uninstall?

Blahckwer

No good  Blahckwer  1 star

Tried to input addresses in chicago area, wouldn't let me submit whole address. Very clunky and hard to navigate. Needs lots of improvement.

Mrwesker426

Avoid!  Mrwesker426  1 star

App will charge you without notification to download maps of states! Beware!

Skinny Ant®

Don't  Skinny Ant®  1 star

Useless app totally useless!!

(Look)

Please  (Look)  1 star

Buy a truck gps my phone gps almost got me killed no joke

Dboi804

Not Happy  Dboi804  1 star

I need a full refund , this is not a truckers gps !

Junco132

Rate  Junco132  5 star

Excellent


Truck GPS Navigation & Maps Comments


Truck GPS Navigation & Maps Navigation Download

Download