BioSegregator App Reviews

BioSegregator [Utilities] App Description & Overview

What is biosegregator app? BioSegregator to źródło informacji o tym jak prawidłowo pozbywać się odpadów w Twojej gminie. Nasza aplikacja zapewni Ci dostęp do bieżących informacji dotyczących wywozu odpadów oraz punktach ich odbioru. Ponadto poznasz zasady segregowania zużytych i niepotrzebnych przedmiotów oraz przekazywania ich do recyklingu.

Dlaczego warto korzystać z BioSegregatora?

Moje śmieci – zakładka na temat harmonogramu i zasad segregowania odpadów w Twojej gminie. Wystarczy, że zweryfikujesz swój adres, aby w aplikacji pojawił się przejrzysty terminarz z konkretnymi datami ich wywozu. Dzięki wygodnej funkcji Powiadamiaj dzień przed już nigdy nie zapomnisz o przygotowaniu odpadów do odbioru! Moje śmieci poinformują Cię na kiedy zaplanowany jest odbiór odpadów segregowanych do czterech pojemników na papier, szkło, tworzywa sztuczne oraz bio, jak również odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Punkty odbioru – intuicyjna mapa, na której znajdziesz Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Twojej gminie oraz miejsca, w których możesz zostawić bezpłatnie zużyte baterie, przeterminowane leki oraz świetlówki.

Bądź eko – zakładka, w której znajdziesz wskazówki na temat ekologicznego stylu życia. Dzięki Bądź eko poznasz skuteczne sposoby ograniczania ilości odpadów. Dowiesz się jak korzystać z urządzeń, aby przedłużyć ich cykl życia. Znajdziesz odpowiedź na pytanie dlaczego recykling ma znaczenie i co może powstać z Twoich zużytych przedmiotów. Czytaj Bądź eko i przekonaj się, że odpady wcale nie muszą być problemem!

Do you love BioSegregator app? Please share your friends!

BioSegregator App Tips, Tricks, Cheats and Rules

What do you think BioSegregator app? Can you share your thoughts and app experiences with other peoples?

Please wait! Facebook comments loading...

How to contact BioSegregator (Biosystem)?
Find this site the customer service details of BioSegregator. Besides contact details, the page also offers a brief overview of the digital toy company. https://appsupports.co/1597268956/biosegregator/contact

BioSegregator Comments & Reviews 2022

BioSegregator 1.0 Screenshots & Images

BioSegregator iphone, ipad, apple watch and apple tv screenshot images, pictures.

BioSegregator iphone images
BioSegregator iphone images
BioSegregator iphone images
BioSegregator iphone images
BioSegregator Utilities application iphone screenshots and images not ready...

BioSegregator (Version 1.0) Install & Download

The applications BioSegregator was published in the category Utilities on 2022-04-25 and was developed by Biosystem [Developer ID: 1597268958]. This application file size is 9.25 MB. BioSegregator - Utilities app posted on 2022-04-25 current version is 1.0 and works well on IOS 11.0 and high versions. Google Play ID: com.biosystem.biosystem