ABC-klubben 2

ABC-klubben 2 [Education] App Description & Overview

I ABC-klubben, Diamantjakten får man träna ordavkodning, ordkunskap, språklära och läshastighet. En del barn känner nog igen bilderna och övningarna från skolan. ABC-klubben är ett väl spritt läromedel i läs- och skrivinlärning för förskoleklass–årskurs 3.
ABC-klubben består av barnen Asta, Bea och Cesar. I appen ber de spelaren om hjälp med att samla diamanter. Diamanterna som spelaren samlar ihop byts in mot pusselbitar som behövs för att lösa pusslet i klubbrummet.

Appen är indelad i fem övningstyper med fem nivåer som ökar i progression.

Appen innehåller:
- Lyssna & läs. Här tränas ordavkodning. Barnet lyssnar, läser och väljer rätt ord.
- Hitta ordet. Här tränas synonymer, motsatsord och sammansatta ord.
- Vokal & konsonant. Här tränas på att särskilja vokaler från konsonanter.
- Ordklasser. Här tränas ordförståelse och ordklasserna adjektiv, substantiv och verb.
- Ordjakt. Här tränas ordförståelse och läshastighet.

© 2020 Natur & Kultur, Stockholm

Projektledare: Eva Postrup

Idé och produktionsledare: Åsa Böhme/Happie

Utvecklare: Extransit

Grafisk form: Kari Wahlström/KariDesign
Illustrationer: Catharina Nygård

Röst: Elisabet Carlsson

Barnröster: Filippa, Ingrid och Sture

Jingel: Johan Eckman

Ljudstudio: Natur & Kultur

Ljudeffekter: Visuellt Ljud/www.freesfx.co.uk/www.soundbible.com

Läseböckerna om ABC-klubben är skrivna av Mats Wänblad.

Do you love ABC-klubben 2 app? Please share your friends!

ABC-klubben 2 App Tips, Tricks, Cheats and Rules

What do you think ABC-klubben 2 app? Can you share your thoughts and app experiences with other peoples?

ABC-klubben 2 Customer Service, Editor Notes:

Ikon-fix 2.

ABC-klubben 2 Comments & Reviews

TransferWise 💸

Enjoy high maximum transfers into more than 20 currencies while saving up to 90% over local banks! The cheap, fast way to send money abroad. Free transfer up to 500 USD!

AirBNB 🎁

Get $32 off on your first stay at travels. Claim your $32 Airbnb free credit by clicking here!

Payoneer 💰

Wondering how you could earn $25 by just signing up? Earn $25 for free by joining Payoneer. Sign Up!

Libertex 📈

You can learn how to earn on the Forex market! Become Libertex client and practice trading on financial markets without risk. Get Free Forex Course!

Mind Lab Pro ® 🎯

Mind Lab Pro® boosts work performance and productivity with nootropics for focus, multitasking under stress, creative problem-solving and more. Buy Now!

ABC-klubben 2 1.0.3 Screenshots & Images

ABC-klubben 2 iphone, ipad, apple watch and apple tv screenshot images, pictures.

ABC-klubben 2 iphone images
ABC-klubben 2 iphone images
ABC-klubben 2 iphone images
ABC-klubben 2 iphone images
ABC-klubben 2 iphone images
ABC-klubben 2 iphone images
ABC-klubben 2 iphone images
ABC-klubben 2 iphone images
ABC-klubben 2 iphone images
ABC-klubben 2 ipad images
ABC-klubben 2 ipad images
ABC-klubben 2 ipad images
ABC-klubben 2 ipad images
ABC-klubben 2 ipad images
ABC-klubben 2 ipad images
ABC-klubben 2 ipad images
ABC-klubben 2 ipad images
ABC-klubben 2 ipad images
ABC-klubben 2 Education application apple watch screenshots and images not ready...
ABC-klubben 2 Education application apple tv screenshots and images not ready...

ABC-klubben 2 (Version 1.0.3) Install & Download

The applications ABC-klubben 2 was published in the category Education on 2020-05-20 and was developed by Natur & Kultur [Developer ID: 405226094]. This application file size is 114.95 MB. ABC-klubben 2 - Education posted on 2020-06-02 current version is 1.0.3 and works well on IOS 8.0 and high versions.

Are you safe on the Internet?Surf anonymously, prevent hackers from acquiring your IP address, send anonymous email, and encrypt your Internet connection. High speed, ultra secure, and easy to use. Instant setup.