Tieng Viet 1 - Tap 2 App Reviews

Tieng Viet 1 - Tap 2 [Education] App Description & Overview

What is tieng viet 1 - tap 2 app? Phần mềm Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 mô phỏng phần học vần sách giáo khoa Tiếng Việt 1 tập 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phần mềm hỗ trợ học tập cho trẻ sắp vào lớp 1 và học sinh lớp 1, giúp phụ huynh đỡ vất vả hơn trong việc dạy học cho con em của mình. Có một số từ ngữ trong sách khá trừu tượng và khó hiểu đối với bé. Phần mềm này đưa ra hình minh họa cho từng chữ giúp bé nhanh hiểu bài và thuộc bài hơn.

Toàn bộ nội dung sách Tiếng Việt 1 tập 2 đã được đưa vào ứng dụng, bao gồm:
- bài học vần
- từ ngữ, câu, bài thơ, bài kể chuyện...
- hình ảnh tương ứng với các từ ngữ và câu chữ.
- mục âm thanh tương ứng cho các hình ảnh và câu chữ.

Chức năng:
• Hiển thị nội dung của từng bài học trong sách.
• Hiển thị hình ảnh minh họa cho từng từ ngữ, câu chữ trong bài học.
• Bấm vào hình bé sẽ nghe phát âm cho từng chữ, từ khóa, câu… trong mỗi bài học.
• Đọc truyện theo tranh trong các bài ôn tập.

Do you love Tieng Viet 1 - Tap 2 app? Please share your friends!

Tieng Viet 1 - Tap 2 App Tips, Tricks, Cheats and Rules

What do you think Tieng Viet 1 - Tap 2 app? Can you share your thoughts and app experiences with other peoples?

Please wait! Facebook comments loading...

How to contact Tieng Viet 1 - Tap 2 (Tra Duong)?
Find this site the customer service details of Tieng Viet 1 - Tap 2. Besides contact details, the page also offers a brief overview of the digital toy company. https://appsupports.co/1474256926/tieng-viet-1-tap-2/contact

Tieng Viet 1 - Tap 2 Comments & Reviews 2022

Tieng Viet 1 - Tap 2 1.0 Screenshots & Images

Tieng Viet 1 - Tap 2 iphone, ipad, apple watch and apple tv screenshot images, pictures.

Tieng Viet 1 - Tap 2 iphone images
Tieng Viet 1 - Tap 2 iphone images
Tieng Viet 1 - Tap 2 iphone images
Tieng Viet 1 - Tap 2 iphone images
Tieng Viet 1 - Tap 2 iphone images

Tieng Viet 1 - Tap 2 (Version 1.0) Install & Download

The applications Tieng Viet 1 - Tap 2 was published in the category Education on 2019-09-07 and was developed by Tra Duong [Developer ID: 1107464107]. This application file size is 86.81 MB. Tieng Viet 1 - Tap 2 - Education app posted on 2019-09-07 current version is 1.0 and works well on IOS 8.0 and high versions. Google Play ID: com.vnbookforkid.TiengViet1Tap2Free