iCIC

iCIC download

Ứng dụng phát hành bởi Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC).

Thông qua ứng dụng này, khách hàng vay có thể dễ dàng tìm hiểu, lựa chọn các gói tín dụng và đăng ký nhu cầu vay vốn tại Tổ chức tín dụng phù hợp, tiết kiệm được chi phí đi lại, thời gian khi sử dụng dịch vụ ngân hàng và tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Người dùng có thể khai thác báo cáo tín dụng của bản thân, để có thể nhận được đánh giá, xếp hạng tín dụng chính xác nhất từ CIC. Qua đó sẽ nhận được tư vấn cách cải thiện điểm/hạng tín dụng của bản thân.

iCIC App Description & Overview

The applications iCIC was published in the category Business on 2019-06-14 and was developed by NATIONAL CREDIT INFORMATION CENTRE OF VIETNAM. This application file size is 38.52 MB. iCIC current version is 1.1.0 and works well on IOS 9.0 and high versions.

- Hiển thị danh sách các gói thẻ đang được TCTD đăng trên hệ thống
- Thêm chức năng quản lý thông báo cho người dùng
- Có thêm các thông báo cụ thể đến người dùng về trạng thái các nhu cầu tín dụng, trạng thái phê duyệt từ CIC
- Sửa các lỗi và cải thiện hiệu năng ứng dụng

iCIC App Tips, Tricks and Rules

iCIC Comments & Reviews

Advertorial    5 star

You can learn how to earn on the Forex market! Get free course!

Advertorial    5 star

Start mining cryptocurrency right now, for free. Honeyminer makes mining and earning money simple for anyone with a computer. Start Earning Now!

Advertorial    5 star

Exclusive Promo! Earn $25 For Free By Joining Payoneer Click here!iCIC Business 1.1.0 Download


Download Now!