iCIC

iCIC download

Ứng dụng phát hành bởi Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC).

Thông qua ứng dụng này, khách hàng vay có thể dễ dàng tìm hiểu, lựa chọn các gói tín dụng và đăng ký nhu cầu vay vốn tại Tổ chức tín dụng phù hợp, tiết kiệm được chi phí đi lại, thời gian khi sử dụng dịch vụ ngân hàng và tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Người dùng có thể khai thác báo cáo tín dụng của bản thân, để có thể nhận được đánh giá, xếp hạng tín dụng chính xác nhất từ CIC. Qua đó sẽ nhận được tư vấn cách cải thiện điểm/hạng tín dụng của bản thân.

iCIC App Description & Overview

The applications iCIC was published in the category Business on 2019-06-14 and was developed by NATIONAL CREDIT INFORMATION CENTRE OF VIETNAM. The file size is 30.47 MB. The current version is 1.0.5 and works well on 9.0 and high ios versions.

- Sửa các lỗi hiển thị gây khó hiểu cho người dùng
- Thay các hình ảnh chất lượng tốt hơn
- Cải thiện hiệu năng của ứng dụng

iCIC App Tips, Tricks and Rules

iCIC Reviews


iCIC Comments


iCIC Business Download


Download