Tieng Anh 5 - English 5 - Tap 2 App Reviews

Tieng Anh 5 - English 5 - Tap 2 [Education] App Description & Overview

What is tieng anh 5 - english 5 - tap 2 app? Phần mềm Tiếng Anh Lớp 5 - English 5 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phần mềm có thể sử dụng offline khi không có mạng internet.
- Học sinh có thể nghe và học từng bài dễ dàng.
- Giáo viên có thể sử dụng phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng để trực tiếp giảng dạy tại lớp.
- Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiển thị cùng audio minh họa.
- Bấm vào các số bên dưới trang sách bạn sẽ nghe được nội dung của bài học đó.
- Các từ vựng mới trong mỗi bài cũng được đưa vào, giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn.

Thông tin sản xuất:
- Phần mềm phát triển bởi vnbookforkid@gmail.com
- Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không có giá trị thay thế sách giáo khoa.
- Đây là 1 trong nhóm phần mềm hỗ trợ học tập giúp học sinh tự học, miễn phí và không nhằm mục đích kinh doanh.

Các bạn có thể liên lạc, đóng góp và ủng hộ cho nhóm để giúp chúng tôi tiếp tục hoàn thiện sản phẩm này theo địa chỉ sau: vnbookforkid@gmail.com

Do you love Tieng Anh 5 - English 5 - Tap 2 app? Please share your friends!

Tieng Anh 5 - English 5 - Tap 2 App Tips, Tricks, Cheats and Rules

What do you think Tieng Anh 5 - English 5 - Tap 2 app? Can you share your thoughts and app experiences with other peoples?

Please wait! Facebook comments loading...

How to contact Tieng Anh 5 - English 5 - Tap 2 (Tra Duong)?
Find this site the customer service details of Tieng Anh 5 - English 5 - Tap 2. Besides contact details, the page also offers a brief overview of the digital toy company. https://appsupports.co/1216754825/tieng-anh-5-english-5-tap-2/contact

Tieng Anh 5 - English 5 - Tap 2 Customer Service, Editor Notes:

Tieng Anh 5 - English 5 - Tap 2 Version 1.020 March 2017

Apple đã cập nhật ứng dụng này để có thể hiển thị biểu tượng của ứng dụng Apple Watch..

Tieng Anh 5 - English 5 - Tap 2 Comments & Reviews 2022

Tieng Anh 5 - English 5 - Tap 2 1.0 Screenshots & Images

Tieng Anh 5 - English 5 - Tap 2 iphone, ipad, apple watch and apple tv screenshot images, pictures.

Tieng Anh 5 - English 5 - Tap 2 iphone images
Tieng Anh 5 - English 5 - Tap 2 iphone images
Tieng Anh 5 - English 5 - Tap 2 Education application iphone screenshots and images not ready...

Tieng Anh 5 - English 5 - Tap 2 (Version 1.0) Install & Download

The applications Tieng Anh 5 - English 5 - Tap 2 was published in the category Education on 2017-03-20 and was developed by Tra Duong [Developer ID: 1107464107]. This application file size is 119.52 MB. Tieng Anh 5 - English 5 - Tap 2 - Education app posted on 2017-03-20 current version is 1.0 and works well on IOS 8.0 and high versions. Google Play ID: com.vnbookforkid.TiengAnhLop5Tap2