Tieng Viet 1 - Tap 1 Free App Reviews

Tieng Viet 1 - Tap 1 Free [Education] App Description & Overview

What is tieng viet 1 - tap 1 free app? Phần mềm Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 mô phỏng phần học vần sách giáo khoa Tiếng Việt 1 tập 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phần mềm hỗ trợ học tập cho trẻ sắp vào lớp 1 và học sinh lớp 1, giúp phụ huynh đỡ vất vả hơn trong việc dạy học cho con em của mình. Có một số từ ngữ trong sách khá trừu tượng và khó hiểu đối với bé. Phần mềm này đưa ra hình minh họa cho từng chữ giúp bé nhanh hiểu bài và thuộc bài hơn.

Toàn bộ nội dung sách Tiếng Việt 1 tập 1 đã được đưa vào ứng dụng, bao gồm:
- 83 bài học vần
- 512 từ ngữ, câu, bài thơ, bài kể chuyện...
- 512 hình ảnh tương ứng với các từ ngữ và câu chữ.
- 512 mục âm thanh tương ứng cho các hình ảnh và câu chữ.

Chức năng:
• Hiển thị nội dung của từng bài học trong sách.
• Hiển thị hình ảnh minh họa cho từng từ ngữ, câu chữ trong bài học.
• Bấm vào hình bé sẽ nghe phát âm cho từng chữ, từ khóa, câu… trong mỗi bài học.
• Đọc truyện theo tranh trong các bài ôn tập.
• Cho phép tìm kiếm bài học nhanh chóng, dễ dàng.
• Chữ viết trình bày theo font viết tay, giúp bé dễ hơn khi tập viết.
• Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không thể thay thế hoàn toàn sách giáo khoa.

Do you love Tieng Viet 1 - Tap 1 Free app? Please share your friends!

Tieng Viet 1 - Tap 1 Free App Tips, Tricks, Cheats and Rules

What do you think Tieng Viet 1 - Tap 1 Free app? Can you share your thoughts and app experiences with other peoples?

Please wait! Facebook comments loading...

How to contact Tieng Viet 1 - Tap 1 Free (Tra Duong)?
Find this site the customer service details of Tieng Viet 1 - Tap 1 Free. Besides contact details, the page also offers a brief overview of the digital toy company. https://appsupports.co/1200496809/tieng-viet-1-tap-1-free/contact

Tieng Viet 1 - Tap 1 Free Customer Service, Editor Notes:

Tieng Viet 1 - Tap 1 Free Version 1.031 January 2017

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon..

Tieng Viet 1 - Tap 1 Free Comments & Reviews 2022

TransferWise 💸

Enjoy high maximum transfers into more than 20 currencies while saving up to 90% over local banks! The cheap, fast way to send money abroad. Free transfer up to 500 USD!

Payoneer 💰

Wondering how you could earn $25 by just signing up? Earn $25 for free by joining Payoneer. Sign Up!

Coursera 💡

Start your future on coursera today! Build skills with courses, certificates, and degrees online from world-class universities and companies. Join for Free!

Mind Lab Pro ® 🎯

Mind Lab Pro ® boosts work performance and productivity with nootropics for focus, multitasking under stress, creative problem-solving and more. Buy Now!

Tieng Viet 1 - Tap 1 Free 1.0 Screenshots & Images

Tieng Viet 1 - Tap 1 Free iphone, ipad, apple watch and apple tv screenshot images, pictures.

Tieng Viet 1 - Tap 1 Free iphone images

Tieng Viet 1 - Tap 1 Free (Version 1.0) Install & Download

The applications Tieng Viet 1 - Tap 1 Free was published in the category Education on 2017-01-31 and was developed by Tra Duong [Developer ID: 1107464107]. This application file size is 174.45 MB. Tieng Viet 1 - Tap 1 Free - Education app posted on 2017-01-31 current version is 1.0 and works well on IOS 8.0 and high versions. Google Play ID: com.vnbookforkid.TiengVietTap1Free