Ôn thi THPT quốc gia - Matran.vn

Ôn thi THPT quốc gia - Matran.vn application logo

matran.vn - Công cụ hỗ trợ giáo dục trực tuyến cho phép người dùng tra cứu các thông tin kiến thức các môn học từ phổ thông đến cao học. Ngoài ra công cụ còn cho phép người dùng làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến và tự động chấm điểm để đánh giá năng lực của người học. Các tính năng chính của công cụ như sau:
– Có ngân hàng đề thi và câu hỏi thi trắc nghiệm: các môn học từ phổ thông đến cao học, từ cơ bản đến nâng cao.
– Cho phép người dùng tự tạo đề thi, sau đó làm bài thi và hệ thống sẽ tự động chấm điểm để đánh giá năng lực.
– Cập nhật và tra cứu thông tin kiến thức môn học: các môn học từ cơ bản đến nâng cao.
– Cập nhật và tra cứu thông tin về các đề thi; đáp án các kì thi (thi quốc gia).
– Cập nhật và tra cứu thông tin bài giảng
- Ôn thi THPT Quốc gia
- Thi trắc nghiệm toán, vật lý, hoá học, lịch sử, giáo dục công dân, địa lý, tiếng anh, sinh học

Ôn thi THPT quốc gia - Matran.vn App Description & Overview

The applications Ôn thi THPT quốc gia - Matran.vn was published in the category Education on 2017-04-20 and was developed by Phung Cong Dinh. The file size is 12.89 MB. The current version is 2.0 and works well on 10.0 and high ios versions.

Ôn thi THPT quốc gia - Matran.vn App Tips & Tricks

Ôn thi THPT quốc gia - Matran.vn Reviews


Ôn thi THPT quốc gia - Matran.vn Comments


Ôn thi THPT quốc gia - Matran.vn Education Download

Download