Tieng Viet Lop 1 - Tap 1 App Reviews

Tieng Viet Lop 1 - Tap 1 [Education] App Description & Overview

What is tieng viet lop 1 - tap 1 app? Phần mềm Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 mô phỏng phần học vần sách giáo khoa Tiếng Việt 1 tập 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phần mềm hỗ trợ học tập cho trẻ sắp vào lớp 1 và học sinh lớp 1, giúp phụ huynh đỡ vất vả hơn trong việc dạy học cho con em của mình. Có một số từ ngữ trong sách khá trừu tượng và khó hiểu đối với bé. Phần mềm này đưa ra hình minh họa cho từng chữ giúp bé nhanh hiểu bài và thuộc bài hơn.

Toàn bộ nội dung sách Tiếng Việt 1 tập 1 đã được đưa vào ứng dụng, bao gồm:
- 83 bài học vần
- 512 từ ngữ, câu, bài thơ, bài kể chuyện...
- 512 hình ảnh tương ứng với các từ ngữ và câu chữ.
- 512 mục âm thanh tương ứng cho các hình ảnh và câu chữ.

Chức năng:
• Hiển thị nội dung của từng bài học trong sách.
• Hiển thị hình ảnh minh họa cho từng từ ngữ, câu chữ trong bài học.
• Bấm vào hình bé sẽ nghe phát âm cho từng chữ, từ khóa, câu… trong mỗi bài học.
• Đọc truyện theo tranh trong các bài ôn tập.
• Cho phép tìm kiếm bài học nhanh chóng, dễ dàng.
• Chữ viết trình bày theo font viết tay, giúp bé dễ hơn khi tập viết.
• Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không thể thay thế hoàn toàn sách giáo khoa.

Thông tin sản xuất:
• Phần mềm phát triển bởi vnbookforkid@gmail.com
• Phần mềm có sử dụng hình ảnh từ website http://transonql.violet.vn/

Nếu bạn là giáo viên và cần phần mềm để sử dụng nhưng không thể tải ứng dụng, hãy liên hệ với nhóm chúng tôi để được hướng dẫn download và tải phiên bản miễn phí theo địa chỉ sau: vnbookforkid@gmail.com

Do you love Tieng Viet Lop 1 - Tap 1 app? Please share your friends!

Tieng Viet Lop 1 - Tap 1 App Tips, Tricks, Cheats and Rules

What do you think Tieng Viet Lop 1 - Tap 1 app? Can you share your thoughts and app experiences with other peoples?

Please wait! Facebook comments loading...

How to contact Tieng Viet Lop 1 - Tap 1 (Tra Duong)?
Find this site the customer service details of Tieng Viet Lop 1 - Tap 1. Besides contact details, the page also offers a brief overview of the digital toy company. https://appsupports.co/1111043322/tieng-viet-lop-1-tap-1/contact

Tieng Viet Lop 1 - Tap 1 Customer Service, Editor Notes:

Tieng Viet Lop 1 - Tap 1 Version 1.009 May 2016

Apple đã cập nhật ứng dụng này để có thể hiển thị biểu tượng của ứng dụng Apple Watch..

Tieng Viet Lop 1 - Tap 1 Comments & Reviews 2022

Tieng Viet Lop 1 - Tap 1 1.0 Screenshots & Images

Tieng Viet Lop 1 - Tap 1 iphone, ipad, apple watch and apple tv screenshot images, pictures.

Tieng Viet Lop 1 - Tap 1 iphone images
Tieng Viet Lop 1 - Tap 1 iphone images
Tieng Viet Lop 1 - Tap 1 iphone images
Tieng Viet Lop 1 - Tap 1 iphone images
Tieng Viet Lop 1 - Tap 1 iphone images
Tieng Viet Lop 1 - Tap 1 Education application iphone screenshots and images not ready...

Tieng Viet Lop 1 - Tap 1 (Version 1.0) Install & Download

The applications Tieng Viet Lop 1 - Tap 1 was published in the category Education on 2016-05-09 and was developed by Tra Duong [Developer ID: 1107464107]. This application file size is 246.25 MB. Tieng Viet Lop 1 - Tap 1 - Education app posted on 2016-05-09 current version is 1.0 and works well on IOS 7.0 and high versions. Google Play ID: com.vnbookforkid.TiengViet1Tap1