Tieng Anh Lop 10 - English 10 App Reviews

Tieng Anh Lop 10 - English 10 [Education] App Description & Overview

What is tieng anh lop 10 - english 10 app? Phần mềm Tiếng Anh Lớp 10 - English 10 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Mỗi bài học chứa các bài đọc, nghe, từ vựng và lời thoại cho các phần Reading và Listening.
- Phần mềm có thể sử dụng offline khi không có mạng internet.
- Học sinh có thể nghe và học từng bài dễ dàng.
- Giáo viên có thể sử dụng phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng để trực tiếp giảng dạy tại lớp.
- Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiển thị cùng audio minh họa.
- Bấm vào hình bạn sẽ nghe được nội dung của bài học.
- Các từ vựng mới trong mỗi bài cũng được đưa vào, giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn.
- Cho phép tìm kiếm bài học nhanh chóng, dễ dàng.

Thông tin sản xuất:
• Phần mềm phát triển bởi vnbookforkid@gmail.com
• Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không có giá trị thay thế sách giáo khoa.

Nếu bạn là giáo viên và cần phần mềm để sử dụng nhưng không thể tải ứng dụng, hãy liên hệ với nhóm chúng tôi để được hướng dẫn download và tải phiên bản miễn phí.

Do you love Tieng Anh Lop 10 - English 10 app? Please share your friends!

Tieng Anh Lop 10 - English 10 App Tips, Tricks, Cheats and Rules

What do you think Tieng Anh Lop 10 - English 10 app? Can you share your thoughts and app experiences with other peoples?

Please wait! Facebook comments loading...

How to contact Tieng Anh Lop 10 - English 10 (Tra Duong)?
Find this site the customer service details of Tieng Anh Lop 10 - English 10. Besides contact details, the page also offers a brief overview of the digital toy company. https://appsupports.co/1110793680/tieng-anh-lop-10-english-10/contact

Tieng Anh Lop 10 - English 10 Customer Service, Editor Notes:

Tieng Anh Lop 10 - English 10 Version 205 April 2020

More functions were added: - Added Grammar section - Added Tenses section - Added Vocabulary section.

Tieng Anh Lop 10 - English 10 Comments & Reviews 2022

Tieng Anh Lop 10 - English 10 2 Screenshots & Images

Tieng Anh Lop 10 - English 10 iphone, ipad, apple watch and apple tv screenshot images, pictures.

Tieng Anh Lop 10 - English 10 iphone images
Tieng Anh Lop 10 - English 10 iphone images
Tieng Anh Lop 10 - English 10 iphone images
Tieng Anh Lop 10 - English 10 iphone images
Tieng Anh Lop 10 - English 10 iphone images
Tieng Anh Lop 10 - English 10 iphone images
Tieng Anh Lop 10 - English 10 iphone images
Tieng Anh Lop 10 - English 10 iphone images
Tieng Anh Lop 10 - English 10 Education application iphone screenshots and images not ready...

Tieng Anh Lop 10 - English 10 (Version 2) Install & Download

The applications Tieng Anh Lop 10 - English 10 was published in the category Education on 2016-05-07 and was developed by Tra Duong [Developer ID: 1107464107]. This application file size is 89.84 MB. Tieng Anh Lop 10 - English 10 - Education app posted on 2020-04-05 current version is 2 and works well on IOS 8.0 and high versions. Google Play ID: com.vnbookforkid.TiengAnhLop10